Основно съдържание
Научи как да изчисляваш средната стойност, като разгледаш няколко прости примера и се упражниш с няколко задачи.