Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Изчисляване на средноаритметична стойност

Научи как да изчисляваш средноаритметичната стойност, като разгледаш няколко прости примера и се упражниш с няколко задачи.
Средноармитметичната стойност се използва, за да се обобщят множество данни. Тя е мярка за средата на данните. Нека разгледаме пример.
Клеър има 5 бисквитки, Брук има 3 бисквитки, Деандра има 6 бисквитки, и Луси има 2 бисквитки. Намери средния брой бисквитки.
Нека започнем, като нарисуваме картинка, показваща всеки човек и неговите бисквитки:
Представи си, че момичетата съберат всичките бисквитки на едно място
и след това всички вземат по еднакъв брой бисквитки.
Всяко момиче би имало 4 бисквитки. Значи средноаритметичната стойност е 4 бисквитки.
Ключова идея: Можем да си представим средната стойност като броя бисквитки, които всяко момиче би имало, ако бисквитките бъдат разделени поравно между четирите момичета.
Намери средноаритметичния брой банани, който имат маймунките на картинката по-долу.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
банани

Пресмятане на средната стойност

Няма нужда да рисуваме картинка всеки път, когато искаме да пресметнем средна стойност. Вместо това можем да следваме следните стъпки:
Стъпка 1: Събери всички данни (това е като да съберем всичките бисквитки на едно място)
Стъпка 2: Разделяме на общия брой данни в множеството (това е като да дадем на всяко момиче по равен брой бисквитки)
Нека направим това за {7;2;8;6;7}:
7+2+8+6+7=30 Стъпка 1305=6 Стъпка 2
Средната стойност на това множество от данни е 6.

Помагало за пресмятане на средната стойност

Нека намерим средната стойност на {2;1;2;4;5;4} заедно.
Събери всички елементи.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Колко елементи има в множеството?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Супер! Сега раздели на общия брой данни.
Средната стойност е
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
.

Сега е време да се упражниш самостоятелно.

Упражнения

Намери средната стойност на {5;23;8;12}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Намери средната стойност на {2;7;5;4;6;3}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Намери средната стойност на {4,5;5;3,5;2;2,5}.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.