If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изчисляване на средноаритметична стойност

Научи как да изчисляваш средноаритметичната стойност, като разгледаш няколко прости примера и се упражниш с няколко задачи.
Средноармитметичната стойност се използва, за да се обобщят множество данни. Тя е мярка за средата на данните. Нека разгледаме пример.
Клеър има 5 бисквитки, Брук има 3 бисквитки, Деандра има 6 бисквитки, и Луси има 2 бисквитки. Намери средния брой бисквитки.
Нека започнем, като нарисуваме картинка, показваща всеки човек и неговите бисквитки:
Представи си, че момичетата съберат всичките бисквитки на едно място
и след това всички вземат по еднакъв брой бисквитки.
Всяко момиче би имало 4 бисквитки. Значи средноаритметичната стойност е 4 бисквитки.
Ключова идея: Можем да си представим средната стойност като броя бисквитки, които всяко момиче би имало, ако бисквитките бъдат разделени поравно между четирите момичета.
Намери средноаритметичния брой банани, който имат маймунките на картинката по-долу.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
банани

Пресмятане на средната стойност

Няма нужда да рисуваме картинка всеки път, когато искаме да пресметнем средна стойност. Вместо това можем да следваме следните стъпки:
Стъпка 1: Събери всички данни (това е като да съберем всичките бисквитки на едно място)
Стъпка 2: Разделяме на общия брой данни в множеството (това е като да дадем на всяко момиче по равен брой бисквитки)
Нека направим това за left brace, 7, ;, 2, ;, 8, ;, 6, ;, 7, right brace:
7+2+8+6+7=30 Стъпка 1305=6 Стъпка 2\begin{aligned} 7 + 2+ 8 + 6 + 7= \blueD{30} &\small{\gray{\text{ Стъпка 1}}} \\\\\\\\ \dfrac{\blueD{30}}{5} = 6&\small{\gray{\text{ Стъпка 2}}}\end{aligned}
Средната стойност на това множество от данни е 6.

Помагало за пресмятане на средната стойност

Нека намерим средната стойност на left brace, 2, ;, 1, ;, 2, ;, 4, ;, 5, ;, 4, right brace заедно.
Събери всички елементи.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Колко елементи има в множеството?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Супер! Сега раздели на общия брой данни.
Средната стойност е
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
.

Сега е време да се упражниш самостоятелно.

Упражнения

Намери средната стойност на left brace, 5, ;, 23, ;, 8, ;, 12, right brace.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Намери средната стойност на left brace, 2, ;, 7, ;, 5, ;, 4, ;, 6, ;, 3, right brace.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Намери средната стойност на left brace, 4, comma, 5, ;, 5, ;, 3, comma, 5, ;, 2, ;, 2, comma, 5, right brace.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.