Основно съдържание

Уравнения и неравенства - въведение

Упражнения
Проверка на решенията на неравенства (основи)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Проверка на решенията на неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Неравенство от графикаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Построяване на графики на неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с неравенстваОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Нека научим повече за уравнения и неравенства, които съдържат променливи. Тези уроци ще се фокусират върху решаването на уравнения и разбирането на решения на неравенства.