If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Построяване на графики на неравенства (преговор)

Преговори построяването на графики на неравенства с променливи върху числови оси и след това опитай няколко задачи за упражнение.

Неравенства

Неравенствата показват зависимостта между изрази, които не са равни един на друг.
По-долу има няколко примера за неравенства:
9, is greater than, 7
6, space, start underline, is less than, end underline, space, a, plus, 2
x, is less than, 5

Знаци за неравенства

ЗнакЗначение
is greater thanПо-голямо от
start underline, is greater than, end underlineПо-голямо или равно на
is less thanПо-малко от
start underline, is less than, end underlineПо-малко или равно на

Графично представяне на неравенства с променливи

Можем да използваме числова ос, за да покажем възможните решения на дадено неравенство.
Пример 1: x, is greater than, 4
Неравенство като x, is greater than, 4 ни казва, че x може да заеме всяка стойност, по-голяма от 4.
Можем да покажем това върху числова ос, като поставим отворено кръгче при 4 и отбележим числата, които са по-големи от 4.
Пример 2: y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3
Ако имаме знака start underline, is greater than, end underline или start underline, is less than, end underline в дадено неравенство, запълваме кръгчето, за да покажем, че променливата може да е равна на това число.
Например y, space, start underline, is less than, end underline, space, 3 е начертано по следния начин:
Тази числова ос показва, че y е или равно на 3, или по-малко от 3.
Искаш ли да научиш повече за чертането на неравенства? Виж това видео.

Упражнения

Задача 1
  • Електричен ток
Избери неравенството, което съответства на следната графика.
Избери един отговор:

Искаш ли да опиташ още задачи като тази? Виж тези примери:
Неравенство от графика
Нанасяне на неравенства на числова ос

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.