Основно съдържание

Уравнения и неравенства - въведение

Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 2000 точки за майсторство!

За този урок

Нека научим повече за уравнения и неравенства, които съдържат променливи. Тези уроци ще се фокусират върху решаването на уравнения и разбирането на решения на неравенства.