If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

6 клас (САЩ)

Курс: 6 клас (САЩ) > Раздел 5

Урок 2: Заместване и изчисляване на изрази

Пресмятане числената стойност на изрази с една променлива

Задача

Каква е стойността на start fraction, 9, divided by, m, end fraction, plus, 4, ако m, equals, 3.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
Заседна ли?
Заседна ли?