If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Свойства на събирането

Разучи разместителното и съдружителното свойство на събирането и свойството за събиране с нула.
В този урок ще научим трите основни свойства на събирането. Ето съкратен вариант на тези свойства:
Разместително (комутативно) свойство на събирането: Промяната на реда на събираемите не променя сбора. Например 4, plus, 2, equals, 2, plus, 4.
Съдружително (асоциативно) свойство на събирането: Промяната на групирането на събираемите не променя сбора. Например left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, equals, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis.
Свойство на събирането с нула: Сборът на 0 с произволно число е равен на самото число. Например 0, plus, 4, equals, 4.

Разместително (комутативно) свойство на събирането

Разместителното свойство на събирането казва, че промяната на реда на събираемите не променя сбора. Ето и пример:
4, plus, 2, equals, 2, plus, 4
Забележете как и двете суми са 6, въпреки че редът е разменен.
Ето още един пример с повече събираеми:
1, plus, 2, plus, 3, plus, 4, equals, 4, plus, 3, plus, 2, plus, 1
В кои от тези примери е използвано разместителното свойство на събирането?
Избери един отговор:

Съдружително (асоциативно) свойство на събирането

Асоциативното свойство на събирането казва, че промяната на групирането на събираемите не променя сбора. Ето и пример:
start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd, equals, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
Запомни, че скобите ни казват да направим нещо първо. Ето как изчисляваме лявата страна:
empty space, start color #11accd, left parenthesis, 2, plus, 3, right parenthesis, plus, 4, end color #11accd
equals, 5, plus, 4
equals, 9
Ето и как да пресметнем дясната страна:
empty space, start color #e07d10, 2, plus, left parenthesis, 3, plus, 4, right parenthesis, end color #e07d10
equals, 2, plus, 7
equals, 9
Забележи, че и двете страни имат сбор 9, въпреки че отляво първо събрахме 2 и 3, а отдясно първо събрахме 3 и 4.
В кои от тези примери е използвано асоциативното свойство на събирането?
Избери един отговор:

Свойство на събирането с нула

Свойството за събирането с нула казва, че сборът на 0 и произволно число е равен на самото число. Ето и пример:
0, plus, 4, equals, 4
Това е вярно, защото дефиницията на 0 е "нищо", така че когато съберем 0 и 4, големината на 4 не се променя!
Разместителното свойство на събирането казва, че няма значение дали 0 е преди или след числото. Ето пример за свойството на събирането с 0 след числото:
6, plus, 0, equals, 6
В кои от тези примери е използвано свойството за събиране с нула?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.