If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Свойства на умножението

Разучи съдружителното и разместителното свойство и свойството за умножение с едно.
В този урок ще научим трите основни свойства на умножението. Ето съкратен вариант на тези свойства:
Разместително (комутативно) свойство на умножението: Смяната на реда на множителите не променя произведението. Например 43=34.
Съдружително (асоциативно) свойство на умножението: Промяната на групирането на множителите не променя произведението. Например, (23)4=2(34).
Свойството на умножението с 1: Произведението на 1 с произволно число е равно на самото число. Например 71=7.

Разместително (комутативно) свойство на умножението

Разместителното свойство на умножението казва, че смяната на реда на множителите не променя произведението. Ето и пример:
43=34
Забележи как и двете произведения са равни на 12, въпреки че подреждането е обърнато.
Ето още един пример с повече множители:
1234=4321
Забележи, че и двете произведения са 24.
В кой от тези примери е използвано разместителното свойство на умножението?
Избери един отговор:

Съдружително (асоциативно) свойство на умножението

Съдружителното свойство на умножението казва, че промяната на групирането на множителите не променя произведението. Ето и пример:
(23)4=2(34)
Запомни, че скобите ни казват да направим нещо първо. Ето как изчисляваме лявата страна:
=(23)4
=64
=24
Ето и как да пресметнем дясната страна:
=2(34)
=212
=24
Забележи, че и двете страни са равни на 24, въпреки че отляво първо умножихме 2 и 3, а отдясно първо умножихме 3 и 4.
В кои от тези примери е използвано съдружителното свойство на умножението?
Избери един отговор:

Свойство на умножението по 1

Свойството на умножението по едно показва, че произведението на 1 и произволно число е равно на самото число. Ето и пример:
71=7
Разместителното свойство на умножението ни показва, че няма значение дали 1 се намира преди или след числото. Ето един пример за свойството на умножението с 1 преди числото:
16=6
В кои от тези примери е използвано свойството за умножението по едно?
Избери един отговор:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.