If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Задачи за четириъгълник върху координатна система

Задача

Правоъгълник A, B, C, D е начертан върху координатната система. Следните са върховете на правоъгълника: A, left parenthesis, 2, ;, 1, right parenthesis, B, left parenthesis, 5, ;, 1, right parenthesis, C, left parenthesis, 5, ;, 6, right parenthesis и D, left parenthesis, 2, ;, 6, right parenthesis.
Предвид тези координати, каква е дължината на страна A, B от този правоъгълник?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
единици
Заседна ли?
Заседна ли?