Отрицателни числа

Упражнения

Намиране на абсолютни стойностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравнявай и подреждай абсолютни стойностиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравнение на абсолютни стойности предизвикателствоОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Тълкуване на абсолютна стойностОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Точки в правоъгълна координатната системаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Квадранти в правоъгълна координатна системаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разстояние между точки: вертикално или хоризонталноОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Задачи за правоъгълна координатна система в четирите квадрантаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Симетрични точки в правоъгълна координатна системаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Отрицателните числа са необходима част от разбирането на математиката и света. Идеята за нещо "отрицателно" често се разглежда като "лошо". Отрицателните числа не само, че са нещо добро, но са и забавни! Премини през този урок с нас и ще ти покажем, как се определят, тълкуват и прилагат. Абсолютната стойност е един вид отрицателно число, което е изразено като положително. Обърка се? Недей. Ние сме зад гърба ти.