Започни

Стратегии за събиране на дву- и трицифрени числа
Нека научим стратегии за решаване на задачи със събиране до 1000.
Започни да учиш