Основно съдържание

Геометрия

Упражнения
Намери обиколката, като преброиш квадратите със страна единицаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Измерване за намиране на периметърОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери обиколката по дадени дължини на странитеОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Намери неизвестната дължина на страната при дадена обиколкаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Тази тема се отнася изцяло за лице и обиколка. Ще научим също за различните видове четириъгълници.