If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намери неизвестната дължина на страната при дадена обиколка

Задача

Обиколката на фигурата е 31, start text, space, м, end text.
Колко е дължината на неизвестната страна?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
start text, м, end text
Фигура с четири страни, надписани както следва: 8 метра, 6 метра, ? метра и 10 метра.
Заседна ли?
Заседна ли?