If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Съставяне на текстови задачи в две стъпки

Сал представя текстови задачи в 2 стъпки с уравнения.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Книгата ми има 58 страници. Вече съм прочел 13 страници от нея. Смятам да чета по пет страници всеки ден, докато прочета цялата книга. Кое уравнение мога да използвам, за да намеря колко дни d са нужни, за да прочета цялата книга? Постави видеото на пауза и помисли самостоятелно. Добре, сега да помислим първо коя е важната информация, която е дадена в условието. Даден е общият брой страници на книгата. После е дадено колко страници вече са прочетени. Вече са прочетени 13 страници. Дадено ни е също по колко планираме да четем. Планирам да чета по пет страници всеки ден, докато прочета цялата книга. След това търсим уравнението, което можем да използваме, за да намерим броя на дните. Ще представим с d броя на дните – ще използвам същия цвят – които са нужни за прочитането на цялата книга. Добре, ако знаехме колко страници остават, можем да използваме факта, че четем по пет страници на ден, тогава това щеше да ни даде броя на дните. Колко страници ни остават да прочетем от книгата? Книгата има 58 страници. Вече сме прочели 13, така че изваждаме 13 от общия брой страници. Значи този израз ето тук, това е колко страници са ни останали от книгата. Ще го запиша. Колко страници остават. За да намерим колко дни са нужни, за да прочетем тези страници, трябва да разделим това на броя страници, които четем за един ден. Дадено е, че четем по пет страници на ден. Ако разделим това на пет, тогава целият този израз – ще използвам същия цвят – целият този израз означава колко дни четене остават. Броят на дните, в които ще прочетем оставащите страници. Значи това ще е равно на d, защото d е броят на оставащите дни, за да прочетем книгата до края. Ако разгледаме предложените отговори, изразът, който намерихме, е в отговор С. Можем да проверим дали другите отговори са правилни. 58 плюс 13 – не, това е случай, в който ще прочетем с 13 страници повече, отколкото броя на страниците в цялата книга. Това е безсмислено. А това го виждаме в отговор А и отговор В. Също така е грешно да умножим по пет, защото това ще ни даде пет пъти повече от страниците, които са останали за четене от книгата. Трябва да разделим на пет. Четем по пет страници на ден. И задачата е решена.