Основно съдържание

Обикновени дроби

За този урок

Това ще бъде първата ти среща с идеята за дроби. Ще научиш какво са те и какво могат да представляват. После в 4-ти и 5-ти клас ще научиш как да извършваш действия с тях.