If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Умножение и деление

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Значение на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Връзка между многократното събиране и умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Цели числа върху числовата осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножение с групиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Умножи по 0 или 1Отговори вярно на 10 от 14 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 2Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 3Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 4Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 5Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 6Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 7Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 8Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Умножи по 9Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Основи на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1000 точки за майсторство
Упражнения
Какво представлява делениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Деление с картинкиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Учи
Няма достъпни видеоклипове или статии в текущия урок
Упражнения
Раздели на 1Отговори вярно на 8 от 11 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 2Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 3Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 4Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 5Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 6Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 7Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 8Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 9Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Раздели на 10Отговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Основи на делениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 1100 точки за майсторство
Упражнения
Разместително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Съдружително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разпределително свойство на умножениетоОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 500 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 4400 точки за майсторство!

За този урок

Умножението и делението са двe от най-важните действия, които трябва да разбереш в математиката. Ако изпиеш 2 чаши вода 5 пъти, общо колко вода е изпита? Ако трябва да се разделят 9 парчета кекс между трима приятели, по колко парчета кекс ще има всеки от тях?