Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:18

Видео транскрипция

Дадени са 6 равенства тук, в които има неизвестно. Това, което искам да направиш, е да спреш видеото и да се опиташ да намериш колко е неизвестното. В това първо равенство има празно вместо число. Колко е това празно? Колко е този въпросителен знак? Колко е тази усмивка? Колко трябва да бъде тази буква A, ако я заменим с число? Колко е буквата B? Колко е тази звезда? Спри видеото сега. Нека да обсъдим всяко едно равенство. Тук пише, че 3 пъти по нещо е равно на 12. Да помислим колко трябва да умножим по 3, за да получим 12. И така, 3 пъти по 1 е 3, 3 пъти по 2 е 6, 3 пъти по 3 е 9, 3 пъти по 4 е 12. 3 пъти по 4 е 12, следователно можем да кажем, че празното трябва да е равно на 4. 3 пъти по 4 е 12. Сега да разгледаме това равенство. Нещо делено на... Въпросителен знак, делено на 4, е равно на 6. Това е все едно да кажем, че въпросителният знак е равен на 4 пъти по 6, или би могло да се каже 6 пъти по 4, това е същото. Равен е на 6 пъти по 4, което е същото като 4 пъти по 6. Колко е 6 пъти по 4? 6 пъти по 1 е 6, 6 пъти по 2 е 12, 6 пъти по 3 е 18, 6 пъти по 4 е 24. Следователно въпросителният знак трябва да е равен на 24. Записвам, въпросителният знак в този случай е равен на 24. A тук имам 54 е равно на 9 пъти по усмивка. Девет пъти по колко е равно на 54? Нека просто да броим през 9, за да намерим отговора. 9 пъти по 1 е 9, 9 пъти по 2 е 18, 9 пъти по 3 е 27, обърни внимание, аз просто прибавям 9 всеки път, 9 пъти по 4 е 36, 9 пъти по 5 е 45, 9 пъти по 6 е 54. Имаме 54 е 9 пъти по 6. 9 пъти по 6 е равно на 54. Сега вече знаем, че усмивката, трябва да е равна на 6. Ако заместим усмивката с числото 6, тогава това равенство е вярно. 54 е равно на 9 пъти по 6. Нека разгледаме горното равенство. 9 е равно на A делено на 8. Добре, това е все едно да кажем, ако A делено на 8 е равно на 9, това означава, че 9 пъти по 8 трябва да е равно на A. 9 пъти по 8 трябва да е равно на A. Ако разделя А на 8 групи и имам деветка във всяка група, това означава, че ако имам деветка в група и умножа по 8 групи трябва да получа общия брой на нещата. Колко е 9 пъти по 8? 9 пъти по 1 е 9, всъщност вече записахме голяма част от таблицата за умножение по 9 тук, бихме могли просто да продължим. 9 пъти по 6 е 54, 9 пъти по 7 е 63, 9 пъти по 8 е 72. Значи 9 пъти по 8 е равно на 72. Следователно можем да кажем, че A е равно на 72. И щом А е равно на 72, то това равенство става 9 е равно на 72 деленo на 8, което е абсолютно вярно. 72 делено на 8 е 9, 9 пъти по 8 е 72. Неизвестното В е равно на 20 делено на 5. Добре, колко е 20 делено на 5? Има няколко начина да решиш това. Може аналогично да считаш, че това е все едно да кажеш 5 пъти по В е равно на 20. И така, 5 пъти по колко е равно на 20? 5 пъти по 1 е 5, 5 пъти по 2 е 10. 5 пъти по 3 е 15, 5 пъти по 4 е 20. 5 пъти по 4 е 20. Това ни показва, че B трябва да е равно на 4. B е равно на 4, значи можем да запишем 4 е равно на 20 делено на 5, което е абсолютно вярно. Ако 20 делено на 5 е равно на 4, то 4 е равно на 20 делено на 5. Сега имаме едно последно равенство. Дадено е, че звезда по 2 е равно на 14. Колко по 2 е равно на 14? Нека просто да разгледаме двойката, кратните на 2 числа. И така, да помислим, ако 2 пъти по 1 е 2; 4, 6, 8, 10, 12, 14, значи колко трябва да умножим по 2, за да получим 14? Имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 пъти по 7 е 14. Ако запиша 7 пъти по 2 е равно на 14, това е абсолютно вярно. Следователно звездата трябва да е равна на 7. Звездата е равна на 7.