Основно съдържание

Позиция и закръгляване

Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 300 точки за майсторство!

За този урок

Ще задълбочим нашето разбиране за стойност, което получихме във 2-ри клас. Ще приложим тези познания, за да се научим да закръгляме числа с точност до 10 и 100.