Измерване и данни

Упражнения

Разпознаване на часа с точност до минутатаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Времеви разлики (в рамките на часа)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на часа с помощта на числова осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за определяне на време (с числова ос)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Оценяване на обем (в милилитри и литри) Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с обемОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Създаване на стълбовидни диаграми Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на стълбовидни диаграми и решаване на задачи с 1 стъпкаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на стълбовидни диаграми и решаване на задачи с 2 стъпки Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

Упражнения

Създаване на картинни диаграми (картинката представя повече от 1)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на картинни диаграмиОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Разчитане на пиктограми (задачи от няколко стъпки)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

В тази тема ще научиш повече за измерването на маса и обем, да познаваш часа и да разчиташ данни от стълбовидни графики, картинни графики и линейни графики.