If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Измерване и данни

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Разпознаване на часа с точност до минутатаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Времеви разлики (в рамките на часа)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Определяне на часа с помощта на числова осОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за определяне на време (с числова ос)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи за определяне на час или времева разлика (в рамките на часа)Отговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Определяне на маса (в грамове и килограми)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с масаОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Оценяване на обем (в милилитри и литри) Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Текстови задачи с обемОтговори вярно на 5 от 7 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 900 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 800 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1700 точки за майсторство!

За този урок

В тази тема ще научиш повече за измерването на маса и обем, да познаваш часа и да разчиташ данни от стълбовидни графики, картинни графики и линейни графики.