If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за събиране на трицифрени числа

Виж решенията на текстови задачи със събиране на трицифрени числа.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Дадено е, че тази таблица съдържа количествата на материалите, предадени за рециклиране от Ая. Тук имаме различни материали, а после са дадени различни количества. Колко килограма хартия и алуминий е предала за рециклиране Ая? Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да отговориш. Интересуват ни хартията и алуминия – хартията е ето тук. Тя е предала за рециклиране 277 килограма хартия. Алуминият е ето тук. Ая е предала за рециклиране 134 килограма алуминий. Интересува ни общото количество или сборът на количествата хартия и алуминий, което е 277 килограма плюс 134 килограма. Трябва да съберем 277 и 134, като в много уроци досега сме разглеждали различни начини за пресмятане на такъв сбор. Можем да разделим числото 134 на части. Можем да започнем – всъщност ще използвам числова ос. Понякога това е много забавно. Ако това тук е нашата числова ос, можем да започнем от 277 ето тук. Първо можем да добавим сто, защото тук имаме една стотица, така че да го направим. Ако добавим 100, значи плюс 100, колко получаваме? Ако тук добавим 100, получаваме 377. Значи 377. После можем да добавим три десетици или 30. Значи добавяме 30. Добавяме 30, значи плюс 30. Колко получаваме? Това е интересно. Ако добавим 30 към 370, получаваме 400. След това имаме още седем единици, така че става 407. Значи отиваме в 407. Пак повтарям, това е само един от начините, по които можем да пресметнем този сбор. После, накрая, но не по значение, добавяме четири. И сега виждаш докъде стигнахме, сега добавяме плюс 4, а седем плюс четири е 11. Значи 407 плюс 4 е 411. Колко килограма хартия и алуминий е рециклирала Ая? Това са 411 килограма. Готови сме с решението на задачата.