If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Текстови задачи за изваждане на трицифрени числа

Виж решенията на текстови задачи за изваждане на трицифрени числа.

Видео транскрипция

Има 461 жилища в тази част на града, в която живее Самир. Той преброил, че 352 от тези жилища са апартаменти. Колко от жилищата не са апартаменти? Препоръчвам ти да поставиш видеото на пауза и да опиташ да отговориш самостоятелно. Сега да отговорим заедно. Започваме с това, че има 461 жилища. Имаме 461 жилища, а искаме да знаем колко от тях не са апартаменти. Значи трябва да извадим броя на апартаментите. Дадено ни е, че 352 от тези жилища са апартаменти. Значи ще извадим броя на апартаментите, и ще получим броя на жилищата, които не са апартаменти. По същество трябва да пресметнем 461 минус 352. Както сме обсъждали и в други видео уроци, има много начини да пресметнем тази разлика. Можем да разделим числото 352 на стотици, десетици и единици. Можем да кажем, че това е равно на 461 минус – ще използвам различни цветове – минус три стотици или 300, минус пет десетици, или 50, а после минус две. Сега можеш да видиш, че 461 минус 300 е равно на – просто изваждаме три стотици от това число, получаваме 161. След това от полученото изваждаме 50, колко е 61 минус 50? Това е 11. Значи 161 минус 50 е равно на 111. Друг начин да разглеждаме това е че изваждаме тези пет десетици от шест десетици и ни остава една десетица, това са една стотица, една десетица и една единица. Това е 111. После изваждаме две, и накрая, но не по значение, 11 минус 2 дава 9. Значи 111 минус 2 е равно на 109. Но както казах вече, има много други начини, които можеш да опиташ, за да пресметнеш това. Можеш да кажеш, че може би ще е по-лесно да извадим 50 или 350, а после 352, можеш да извадиш две и от двете числа. Ако извадиш две от 461 – ако извадиш едно ще получиш 460, а като извадиш две, тук получаваш 459. 459 минус 350 – изваждаш две и от тук (посочва на екрана 352) и получаваш 350. Всичко това следва от факта, че разликата не се променя, ако изваждаш или добавяш едно и също число към двете числа (умаляемото и умалителя). Тук можеш да кажеш, че имаш четири стотици, минус три стотици дава една стотица. После 59 минус 50 е девет. Ще получим същия резултат. Това, което трябва да разбереш, е, че тук всичко опира до това да извадим 352 от 461, което можем да пресметнем по много различни начини.