If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:59

Видео транскрипция

Предполагам, че вече ти е познато как закръгляваме числа. Може би имаш известен опит със закръгляване до най-близката десетица. Сега ще правим друг вид закръгляване – ще закръгляваме до най-близката стотица. Ще започнем с един пример, като ще срещаш това по различни начини, това е много подобно на закръгляването до най-близката десетица, просто тук гледаме цифрата на стотиците. Нека е дадено числото 345. Искаме да го закръглим до най-близката стотица. Постави видеото на пауза и опитай – знам, че даже не съм показал как се прави, но опитай логически. Коя е най-близката стотица до 345? Да го решим заедно. Първо да погледнем цифрата на стотиците. В 345 има три стотици, четири десетици и пет единици. Броят на стотиците в числото 345 – точно под 345 са три стотици, значи числото е между три стотици, нула десетици, нула единици, и после броят на стотиците, който е точно над нашето число, е 4 стотици или 400. Нашето число е между три стотици и четири стотици. И 400. За да закръглим до най-близката стотица, трябва да изберем едно от тези две числа. За да решим как да закръглим числото, трябва да определим дали 345 е по-близо до 400, или е по-близо до 300. За да определим това, можем да начертаем една числова ос. Ще поставя в началото на числовата ос 200, започвам с 200. Това е 200, това е 300, а после тук ще бъде 400. И после, понеже... да видим – това тук е около 350, това тук ще е 50. Значи това е 350. Къде е числото 345? 345 е малко по-малко от 350. Ще бъде горе-долу тук. До коя стотица е по-близо нашето число? По-близо ли е до 300, или е по-близо до 400? Тук можеш да видиш, че 350 е точно по средата. То е на 50 единици от 300 и на 50 единици от 400. Значи 345 е по-близо до числото 300. В този случай, когато закръгляваме до най-близката стотица, ще закръглим надолу до 300. Друг начин да решим това е – това е много подобно на това, което правихме, когато закръглявахме до най-близката десетица – закръгляваме до най-близката стотица – значи ще закръглим или до три, или до четири стотици, но за да решим до кое, разглеждаме цифрата на следващата позиция в числото. За да решим, разглеждаме цифрата на десетиците. Ще използвам различен цвят. Разглеждаме десетиците. Цифрата на десетиците – ако тя е по-малка от пет, закръгляваме надолу, ако е по-голяма или равна на пет, закръгляваме нагоре. В този случай е по-малка от пет, така че закръгляваме надолу. Ако числото беше 365, тогава цифрата на десетиците щеше да е по-голяма от пет, така че щяхме да закръглим нагоре. Това е логично, защото 365 е след това място, то е по-близо до 400. Да решим още един пример. Ще приложим и двата начина, които показах, ще използваме и числова ос. Сега ще избера едно четирицифрено число, за да видим и такъв случай. Да кажем, че имаме числото 7652. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да закръглиш това число до най-близката стотица. Сега да го решим заедно. Разглеждаме цифрата на стотиците, ето тук. Тук имаме седем хиляди и шест стотици. Можем даже да го разглеждаме като 76 стотици. Коя е най-близката стотица до това число? Можеш да разглеждаш числото и като 76 стотици, пет десетици и две единици, или като седем хиляди, шест стотици, пет десетици и две единици. И по двата начина броят на стотиците, които са точно под това число, са 76 стотици или 7600 – броят на стотиците, които са точно над това, това трябва да е с едно повече от 6, значи това ще е 7700, седем хиляди и седемстотин. Към кое от тези две числа ще закръглим? Можем да използваме техниката, която току-що показах. Разглеждаме позицията с една позиция по-малка от стотица, което в този случай е цифрата на десетиците. Можеш да се запиташ дали цифрата на десетиците е по-голяма или равна на пет. Ако е така, закръгляваме нагоре. По-малка ли е от пет? Тогава закръгляваме надолу. Това е по-голямо или равно на пет. Равно е на пет. В този случай закръгляваме нагоре на 7700. Можем да видим това и на числовата ос. Тук ще начертая една числова ос. Ще поставя в началото 7500, после 7600, а това тук е 7700. 7650 е ще бъде ето тук. 7652 ще е малко повече от него. Ще е съвсем малко повече. Както можеш да видиш, нашето число е след средата, или надясно от средата, така че ще го закръглим на 7700, което е същото, което направихме тук горе. Сега да видим още един интересен пример. Да закръглим до най-близката стотица числото 982. Как ще го закръглим? Да разгледаме цифрата на стотиците. Колко стотици са точно под 982? Просто махаме това 82 и ни остават само стотиците, така че ще бъде 900, ако закръглим надолу. Ако закръглим нагоре, колко стотици са повече от нашето число? Отиваме от 9 стотици на 10 стотици, което е равно на 1000. Исках да покажа този пример, защото когато закръгляваме нагоре в този случай, следващата стотица е 10 стотици или хиляда. Тук ясно виждаме, че ако разгледаме цифрата на десетиците, осем е по-голямо или равно на пет, така че ще закръглим нагоре. 982, закръглено до най-близката стотица, е 1000.