If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Начини за изваждане на трицифрени числа

Намери разликата 357-156, като използваш различни начини, свързани със стойностите на позициите на цифрите.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Здравей. В това видео ще разгледаме различни начини за изваждане на трицифрени числа. Да кажем, че искаме да сметнем колко е 357 минус 156. Постави видеото на пауза и опитай да го пресметнеш самостоятелно. Не е задължително да го решиш, защото после ще го разгледаме заедно, но не пречи да опиташ. Добре, сега да го сметнем заедно. Един начин да разглеждаме това: ако разделим на части числото 156, напримир на стотици, десетици и единици? Можем да го представим като 100, 50 и 6. Тогава можем да представим разликата като 357 минус 100, минус 50, това са пет десетици, после минус шест. Как ни улеснява това? Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно да помислиш за отговора. Вероятно си казваш, че ако имаш три стотици и петдесет и седем, ако извадиш една стотица, ще ти остане 257. После, ако извадиш 50 от това, изваждаме 50 от 257, тук имаме пет десетици, значи ще извадим пет десетици, и ще ни останат нула десетици. Ще ни остане 207. После, ако от 207 извадим шест, значи 207 минус 6, това е равно на 201. Просто извадих тези шест единици, отгоре имах седем единици и две стотици, така че получаваме 201. Това е един много добър начин за изваждане на числа, който не се отнася само за трицифрени числа. Можеш да го използваш и с многоцифрени числа. Но има и други начини. Можеш, например, да промениш числата, за да направиш изваждането по-лесно. Например, може да кажеш, че би било много хубаво, ако вместо да изваждаме 156, извадим 150. Има начин да направиш това. Достатъчно е всяка стойност, която прибавяш или изваждаш към едно от тези числа, да я прибавиш или извадиш и от другото, тогава разликата остава непроменена. Значи тук можеш да извадиш 6 от двете числа, преди да намериш тяхната разлика. Ще запиша това. Да кажем, че искаме да извадим 6 от двете числа. Какво получаваме? 357 минус 6, просто изваждаме шест единици от седем единици, и получаваме 351, минус 156 минус 6. Така трябва да извадим 150. Може би този начин ще е по-лесен за теб. Може би разбираш, че ако имаш три стотици, ако извадиш една от тези стотици, остават две стотици. Ако имаме пет десетици и ако извадим тези пет десетици, тогава ни остават нула десетици. Ако имаме една единица и извадим нула единици, тогава пак ще имаме една единица. Можеш да кажеш, че 300 минус 100 е 200, 51 минус 50 е просто 1. Това е много удобно. Друга техника е вместо да използваме 150, да извадим 160. В този случай можем да добавим 4 към двете числа. Добавяме 4 към двете числа. Какво ще се случи после? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. Колко е 357 плюс 4? 357 плюс 3 дава 360, плюс още една единица дава 361. Ако добавим 4 към 156, получаваме 160. Понеже добавихме 4 към двете числа, добавихме една и съща стойност към двете числа, разликата остава същата. Ако разгледаш това, 300 минус 100 дава 200. После 61 минус 60 и получаваме 201. Това, което току-що сметнах наум, ако искам да го запиша, можем да кажем, че това е същото нещо като 361 минус 100... мога напълно да разделя числото на части, както тук горе, или мога да го разделя частично. Мога да отделя само стотиците, а после да отделя 60, значи минус 60. Предполагам, че можеш да кажеш, че отделяме десетиците, и не съм записал единиците. Но можем да вземем 361 минус 100, което е 261, а после да извадим от него 60. Отново получаваме 201. Основният извод тук е, че има много различни начини да се извърши изваждането на числа с различен брой цифри, и аз просто ти показах някои различни начини. Някои от тях са по-удобни в дадени случаи, в зависимост от това какви са конкретните числа.