If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Сравняване на обикновени дроби с 1

.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

От нас се иска да намерим две обикновени дроби, които са по-големи от едно. Постави видеото на пауза и опитай да определиш кои две от тези дроби са по-големи от едно. Добре, сега да го решим заедно. В тази задача най-важното е да се обърне внимание на връзката между числителя и знаменателя. Когато дробта е равна на едно, те са равни помежду си. Например едно е равно на едно... можем да го представим като една единица. Можем също да запишем едно като две втори, или като три трети, също и като четири четвърти. Можем да продължим така още и още. Ако искаме да изразим едно като шести, то е равно на шест шести. Когато числото в числителя е по-голямо от знаменателя, ако имаме седем шести, или ако имаме пет четвърти – обърни внимание, че тук числителят е по-голям от знаменателя – това са примери, в които дробите са по-големи от едно. В случаите, в които числителят е по-малък от знаменателя, например една втора, или девет единайсти, или десет единайсти, във всички тези случаи дробите са по-малки от едно. Всички тези дроби са по-малки от едно. Сега да видим тук – четири е по-малко от шест. Четири шести е по-малко от шест шести. Спомни си, че едно е равно на шест шести. Значи това не е по-голямо от едно, така че няма да избера този вариант. Девет четвърти, това определено е по-голямо от четири четвърти. Това е по-голямо от едно, и тук отново числителят е по-голям от знаменателя, така че знаем, че тази дроб е по-голяма от едно. Ще избера този отговор. После да видим – пет втори. Две втори е равно на едно, така че пет втори определено е по-голямо от едно. Харесвам и този отговор. Обърни внимание, че пет е по-голямо от две. Вече избрахме два отговора, но можем да разгледаме и другите предложени. Седем е по-малко от осем, значи седем осми е по-малко от осем осми, така че е по-малко от едно. Три трети, вече говорихме за това, това е равно на едно. Така че избирам тези два отговора. Да решим още един пример, в който това се използва по малко по-различен начин. Питат ни с коя обикновена дроб можем да представим точката А, изобразена върху цифровата ос. Точка А се намира ето тук. Не са ни казали много за точка А, просто ни казват да разгледаме цифровата ос и да определим дали точка А е по-малка от 1. Кои от тези – друг начин да разсъждаваме тук е– кои от тези дроби са по-малки от едно? Добре, за да бъдат по-малки от едно, числителят трябва да е по-малък от знаменателя. Тук числителят е по-голям от знаменателя. Седем четвърти определено е по-голямо от четири четвърти. Спомни си, че четири четвърти е равно на едно. Това ето тук може да се представи като четири четвърти. Така че седем четвърти ще бъде някъде тук, седем четвърти ще е някъде ето тук. Това определено не е нашият избор за отговор. Две втори, отново, това е равно на едно. Това е ето тук. Значи това не е верният отговор. Ами пет осми? Добре, в пет осми числителят е по-малък от знаменателя. Осем осми е равно на едно, значи то отново е ето тук. Пет осми ще бъде наляво от едно, така че то може да е точка А. Избирам този отговор.