If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор върху лице на правоъгълник

Преговори основното за лице на правоъгълник и направи няколко задачи за упражнение.

Какво е лице (площ)?

Лицето показва колко място заема вътрешността на една равнинна фигура. Можем също да си представим, че лицето показва колко място е покрито от фигурата.
Например правоъгълникът по-долу има лице 12 квадратни единици, защото той покрива 12 квадратни единици.
Искаш ли да научиш повече за понятието лице? Виж това видео.

Формула за лице на правоъгълник

За да намерим лицето на правоъгълник, умножаваме дължината на правоъгълника по широчината му.
start text, Л, и, ц, е, т, о, space, н, а, space, п, р, а, в, о, ъ, г, ъ, л, н, и, к, end text, equals, start text, д, ъ, л, ж, и, н, а, т, а, end text, dot, start text, ш, и, р, о, ч, и, н, а, т, а, end text
Искаш ли да разбереш защо тази формула е резултатна? Виж това видео.

Пример 1:

start text, Л, и, ц, е, т, о, end text, equals, start text, д, ъ, л, ж, и, н, а, т, а, end text, dot, start text, ш, и, р, о, ч, и, н, а, т, а, end text
empty space, equals, 6, dot, 2
empty space, equals, 12, start text, space, к, в, а, д, р, а, т, н, и, space, е, д, и, н, и, ц, и, end text

Пример 2:

start text, Л, и, ц, е, т, о, end text, equals, start text, д, ъ, л, ж, и, н, а, т, а, end text, dot, start text, ш, и, р, о, ч, и, н, а, т, а, end text
empty space, equals, 7, dot, 4
empty space, equals, 28, start text, space, к, в, а, д, р, а, т, н, и, space, е, д, и, н, и, ц, и, end text

Упражнение 1: Намери лицето чрез умножение

Задача 1A
 • Електричен ток
Колко е лицето на правоъгълника?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
квадратни единици

Искаш ли да решиш още няколко задачи за лице на правоъгълник? Виж това упражнение:
Лица на правоъгълници

Упражнение 2: Намери лицето, като преброиш квадратните единици

Задача 2A
 • Електричен ток
Колко е лицето на фигурата? Всеки квадрат на квадратната мрежа има лице 1 квадратна единица equals, 1, dot, 1.
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
квадратни единици

Упражнение 3: Задачи с повишена трудност

Задача 3A
 • Електричен ток
Тази картина на котка и птица има лице 56 квадратни сантиметра. Височината на картината е 7 сантиметра.
Колко е широчината на картината?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
 • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
 • точна десетична дроб като 0, point, 75
 • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
сантиметра

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.