If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намери неизвестната дължина на страна при дадено лице

Задача

Даденият килим има лице 20 квадратни метра. Широчината на килима е 4 метра.
Една извита скоба над по-късата горна страна на правоъгълника е отбелязана с надпис "4 метра". Една извита скоба при по-дългата лява страна на правоъгълника е отбелязана с надпис "дължина".
Колко е дължината на килима?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
метра