If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на деление в контекст

Сал прави връзка между изрази с деление и примери от реалния свят.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Коя от следните задачи можем да решим с израза 42 делено на 7? И тук са дадени три различни сценария и трябва да изберем един от тях. Постави видеото на пауза и опитай самостоятелно а след това ще решим задачата заедно. Добре, сега да помислим заедно. Да видим, във вариант А се казва: "Стивън взел 42 десертчета в раницата си. Той дал 7 от тях на приятелите си. Колко десертчета са останали на Стивън?" Това не е пример за деление. Тук започваме с 42 и изваждаме седем. Това може да се изрази като 42 минус 7, а не като 42 делено на 7. Изключвам този вариант. "Джули има 7 плика с бонбони. В един плик има 42 бонбона. Колко бонбона има Джули?" Значи във всеки от тези седем плика има по 42 бонбона. Значи това е равно на 7 по 42, а не на 42 делено на 7. Изключвам и този отговор. "Лесли тича общо 42 минути през седмицата. Ако тя тича еднакъв брой минути всеки ден, колко минути на ден тича Лесли?" Значи тича 42 минути общо за седмицата, като тича еднакъв брой минути всеки ден. Седмицата има седем дни. За да видим колко минути тича през един ден, трябва да разделим 42 минути на седем дни от седмицата, за да разберем колко минути тича Лесли през един отделен ден. Това е задачата, която ще решим с израза 42 делено на 7. Да видим още един пример. Дадено е, че Калеб има 21 фигурки на войници. Той държи по три фигурки в една кутийка. Какво ни казва изразът 21 делено на 3? Постави видеото на пауза отново и опитай самостоятелно да отговориш на въпроса. Добре, в този случай започваме с 21, което делим на групи по три. Значи това 3 са групите, имаме групи по 3. Това ще ни каже колко групи са нужни, ако искаме да разделим 21 на равни групи по три. Ако запиша 21 делено на 3, значи това са групи по три. Това ще е равно на някаква стойност. Може би се досещаш колко е това, и то ни показва колко на брой групи имаме, колко равни групи има. Тук една кутийка представлява една група. Колко групи има? Това е броят на кутийките. Броят на фигурките в една кутийка вече ни е даден в условието. Във всяка кутийка има три фигурки, така че това ще бъде представено като 3. Общият брой на фигурките е двайсет и едно. Броят на кутийките е общият брой фигурки, разделен на броя фигурки в една кутийка. Да решим още един пример. Алекс, Браян и Марта си разделили поравно 12 бисквитки. Кой израз показва колко биксквитки е получил всеки от приятелите? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. Добре, трябва да разделим 12 бисквитки. Започваме с 12, и трябва да го разделим – между колко човека трябва да разделим бисквитките? Трябва да ги разделим между един – Алекс, двама – Браян, и трима – Марта. Значи трябва да ги разделим на три равни групи, и може би вече се досещаш по колко са, но те дори не ни питат това. Трябва само да кажем, колко бисквитки ще получи всеки от тях. Значи броят на бисквитките е 12 разделено на три. Верният отговор е ето този тук. Три делено на 12 няма смисъл в този случай. Не делим три бисквитки, нито ги делим между 12 човека. Отговор С също няма смисъл. Не взимаме 12 бисквитки и да ги делим между двама приятели. Разделяме ги между трима души.