If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Онагледяване на делението с помощта на групи

Сал използва групи, за да онагледи изрази с деление.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук имаме три различни изображения, като моят въпрос за разгрявка е кое от тези изображения представя 20 делено на 4? Постави видеото на пауза и опитай да отговориш. Сега да разгледаме всяко от тези изображения. Да помислим какво представя всяко от тях. Колко кръгчета общо имаме на това изображение тук отляво? Да видим – имаме едно, две, три, четири, а после имаме четири групи по четири кръгчета. Значи това са четири, осем, 12, 16. Това изглежда са шестнайсет кръгчета. 16 кръгчета, разделени на групи по четири кръгчета, или можем да разглеждаме това като делено на четири равни групи, защото и двете твърдения са верни. Значи това ще е равно на четири. Това изображение съответства на 16 делено на 4, а не на 20 делено на 4. А следващото изображение? Да видим, имаме едно, две, три, четири, пет групи от едно, две, три, четири, пет кръгчета. Значи това са 25 кръгчета, разделени на групи от по пет кръгчета, или разделени на пет равни групи, което е равно на пет. Следователно това е 25 делено на 5, а не 20 делено на 4. Какво ще кажем за последното изображение? Да видим, имаме едно, две, три, четири, пет, и имаме едно, две, три, четири групи по пет. Значи това са 5, 10, 15, 20 кръгчета. Тук определено имаме 20 кръгчета. Те са разделени на четири равни групи. Разделени са на четири равни групи, което е точно това, което ни интересува, или което търсим. Това е 20 делено на 4. Както виждаш, когато вземем 20 кръгчета и ги разделим на четири равни групи, тогава имаме по едно, две, три, четири, пет кръгчета в група. Отговорихме на въпроса.