If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в умножението

Сал представя умножението като равни групи. Той прави връзка между умножение и броене с прескачане и последователно добавяне на едно и също число (итеративно събиране).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Нашата приятелка катеричката, която виждаме, иска да си събере жълъди, защото тя с това се храни. Да кажем, че всеки ден тя събира точно по три жълъда. Любопитен съм колко жълъди ще има тя след като събира така пет дни? Можем да си представим, че всеки ден тя може да събере група от три жълъда. Можеш да разглеждаш това като събраното за един ден. През втория ден тя ще събере втора група от три жълъда. На третия ден тя ще събере друга група от три жълъда. Всеки ден събира еднакъв брой жълъди. На четвъртия ден събира още една тройка. На петия ден още три. Ако искаш да разбереш колко жълъда е събрала, можеш да ги преброиш, или можеш да си кажеш: "Тя има пет групи по три жълъда. Пет равни групи по три жълъда." Можеш да кажеш, че тя има пет групи по три жълъда. Тогава общият брой ще бъде – можем да представим това като пет тройки. Можем да си представим, че това са пет тройки, събрани заедно. Три плюс три, плюс три, плюс три, плюс три. Ако искаш да сметнеш това, може да броиш през три. Това са три, шест, девет, 12 и 15, защото когато прибавиш три към три, получаваш шест, добавяш още три и получаваш девет, добавяш още три и става 12, добавяш още три и става 15. Това е начин да разбереш, че катеричката има 15 жълъда, но тук се срещаме с една от най-важните идеи в математиката. Всъщност, ние я прилагаме, без да използваме самата дума, а тази дума е умножение. Ние използваме умножение. Умножението представлява просто идеята за много еднакви групи от нещо. И тук, един от начините да покажем какво направихме, ние просто казахме, че имаме пет тройки, което е същото нещо като пет... Сега ще ти покажа един нов символ. Това е пет по три. Тези неща са еднакви. Вече свикна да виждаш еднакви групи, много еднакви групи, когато обичайно събираш нещо много пъти. Познаваш и броенето с прескачане, и всичко това по някакъв начин представя какво правим при умножението. Когато някой каже пет по три, можеш да си представиш пет групи по три, или можеш да го разглеждаш като пет тройки, или да го разглеждаш като 3 + 3 + 3 + 3 + 3, или можеш да го разглеждаш като 15. Ще спра до тук. В Кан Академия има много упражнения, за да свикнеш и да разбереш какво е умножението. Но както виждаш, това е може би едно от най-полезните неща, които ще научиш някога в живота си.