If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Равни групи

Сал определя броя на обектите в равни групи, като използва броене с прескачане и последователно добавяне на едно и също число (итеративно събиране).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Тук са показани картинки на бягащи прасенца, и можем да определим колко бягащи прасенца има просто като преброим прасенцата. Но сега ще започнем да развиваме нови умения, като това означава да се запитаме какво ще стане, ако групираме прасенцата в еднакви групи, може ли това да ни помогне да разберем колко са прасенцата? Тук можеш да видиш, че съм направил групи по седем прасенца. Във всяка от тези групи има по седем бягащи прасенца, и колко общо групи имам? Имам една, две, три групи по седем бягащи прасенца. Три еднакви групи. И сега питам – какъв е броят на бягащите прасенца, които виждаме тук? Имаме три седмици, три групи по седем, което е същото като седем плюс седем, плюс седем. Ако искаш да разбереш на колко е равно това, може да броиш през седем. Ако броим през седем, тогава имаме седем, после 14, после 21. Това са три седмици, което е равно на 7 + 7 + 7. Това е 21, значи тук има 21 прасенца. Можеш да провериш това самостоятелно, като ги преброиш, и ще видиш, че това наистина са 21 прасенца. Да решим още един пример. Тук имаме картинки със сини тюлени, нещо, което не се среща в природата. Тези сини тюлени отново са групирани. Да видим колко групи има. Има една, две, три, четири, пет, шест, седем групи. По колко тюлена има във всяка група? Виждаме, че във всички групи има по един, два, три, четири, пет тюлена. Тези групи са равни. Какво имаме тука? Имаме седем групи по пет тюлена, значи записвам седем групи по пет. Мога да напиша седем петици. Мога да напиша пет плюс пет, плюс пет, плюс пет, плюс пет, плюс пет, плюс пет, като това са седем петици. За да намеря колко е това, мога да броя през пет. Мога да преброя седем пъти през пет, това са 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ако съберем всички тези петици, пет плюс пет е 10, плюс още пет е 15. Добавям още 5 и става 20. Добавям още 5 и става 25, плюс още 5 става 30. Добавям още пет и става 35, което е точно същия отговор. Започваме да забелязваме, че групирането на нещата може да ни помогне да оценим колко е общият им брой. Знам, че сега може да си мислиш: "Не мога ли просто да ги преброя?" Да, можеш, но ако имаш 100 групи от петици? Тогава броенето ще ти отнеме твърде много време. Но техниките, които ние сега учим, могат да ти помогнат един ден да се справяш много лесно с тези неща.