If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на стълбовидни диаграми

Тълкуване на стълбовидни диаграми, за да се отговори с една стъпка на въпроси относно представените данни.

Разчитане на стълбовидни диаграми

При стълбовидните диаграми информацията се показва с помощта на стълбове, които представят числата.
Диаграмата по-долу показва колко деца са посочили всяка една дейност като свое любимо занимание през горещите дни.
Стълбът на Ядене на сладолед се издига до 120, което означава, че 120 деца са посочили яденето на сладолед като свое любимо занимание през горещите дни.
Практическа задача 1А
Кое занимание е посочено от 60 деца?
Избери един отговор:

Практическа задача 1B
Кое занимание е посочено от повече от 80 деца?
Избери всички правилни отговори:

Сравняване с помощта на стълбовидни диаграми

Стълбовидните диаграми могат да се използват също и за да се правят сравнения.
Диаграмата по-долу показва колко деца са посочили всяка една дейност като свое любимо занимание през дъждовните дни.
Можем да видим, че най-много деца са избрали гледане на филм, защото стълбът за Гледане на филм е най-висок. Но също така можем да сравняваме различните предпочитания, като разгледаме повече от един стълб.
Практическа задача 2A
Колко деца са избрали скачане в локви като любимо занимание?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Практическа задача 2B
Колко деца са избрали търсене на дъга като любимо занимание?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

За да отговорим на някои въпроси, понякога е необходимо да сравним два стълба.
Практическа задача 2C
С колко децата, избрали скачене в локви, са повече от децата, избрали търсене на дъга в небето?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Практическа задача 2D
Кое занимание е посочено точно толкова пъти, колкото скачане в локви?
Избери един отговор:

Други начини за разглеждане на стълбовидни диаграми

Стълбовидната диаграма по-долу показва колко деца са посочили всяка една дейност като свое любимо занимание през снежните дни.
Практическа задача 3A
Кои две знимания са посочени от равен брой на деца?
Избери всички правилни отговори:

Практическа задача 3B
Колко деца са посочили пиене на горещ шоколад или четене на книга като свое любимо занимание?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Създаване на стълбовидна диаграма

Таблицата по-долу показва колко деца са посочили всяка една дейност като свое любимо занимание след училище.
ЗаниманияБрой деца
Игри навън80
С изкуство50
Със спорт60
С компютри30
Практическа задача 4A
Направи стълбовидна диаграма, която показва колко деца са избрали всяко едно от заниманията.

Практическа задача 4B
Кои две занимания са посочени общо от толкова деца, колкото са децата, посочили игри навън?
Избери всички правилни отговори:

Практическа задача 4C
С колко децата, избрали най-популярното занимание, са повече от децата, избрали най-малко популярното знимание?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.