Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Разчитане на стълбовидни диаграми и решаване на задачи с 1 стъпка

Задача

Учителят по физкултура попитал учениците за колко време стигат пеша до училището.
Кой от изброените ученици стига до училище за повече от 14 минути?
Избери всички правилни отговори: