If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Създаване на картинни диаграми

Упражни се как да създаваш картинни диаграми (пиктограми), за да представиш данни

Какво е картинна диаграма?

Картинните диаграми представят данни с помощта на картинки и символи. Ние ще направим няколко картинни диаграми, но първо нека да разгледаме един пример.
Миналото лято Джеси продавала сладолед. Тя направила картинна диаграма, за да покаже колко фунийки сладолед е продала през първия ден.
Използвай картинната диаграма по-долу, за да отговориш на следващите въпроси.
Практическа задача 1А
Колко продадени фунийки сладолед представя тази 1 картинка
?
Избери един отговор:

Практическа задача 1B
Колко фунийки ягодов сладолед е продала Джеси през първия ден?
Избери един отговор:

През втория ден Джеси продала още повече сладолед! Тя направила друга картинна диаграма, но този път всяка картинка
представяла 3 продадени фунийки сладолед.
Използвай новата картинна диаграма, за да отговориш на следващите въпроси.
Практическа задача 2A
Колко продадени фунийки сладолед представя тази 1 картинка
?
Избери един отговор:

Практическа задача 2B
Колко фунийки ягодов сладолед е продала Джеси през втория ден?
Избери един отговор:

Нека сега да създадем една картинна диаграма!

На рисунката по-долу всяко едно прасенце от общо 20 прасенца е нарисувало любимата си закуска.
Практическа задача 3A
Попълни таблицата, за да покажеш за колко прасенца е любима всеки вид закуска.
ЗакускаБрой прасенца
Ябълки
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Банани
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Сирене
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Бисквити
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Когато създаваме картинна диаграма, можем по наше желание да изберем какво количество да представя нашата картинка и дори каква да бъде картинката.
Нека за тази картинна диаграма използваме следната картинка:
.
Нека
=2 закуски.
Практическа задача 3B
Попълни таблицата, за да покажеш колко картинки-прасенце са необходими, за да се представи броя на закуските от всеки вид.
ЗакускиБрой прасенцаНеобходим брой
Ябълки8
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Банани6
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Сирене4
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Бисквити2
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Сега нека да използваме информацията, за да създадем картинна диаграма.
Практическа задача 3C
Щракай над всеки вид закуска, докато изобразиш правилния брой картинки-прасенце, които я представят.

Нека да създадем още една картинна диаграма.

Грейди обича да гледа как еноти играят в двора на баба й.
ДенБрой еноти
Понеделник4
Вторник2
Сряда8
Четвъртък2
Петък6
Практическа задача 4
Създай картинна диаграма, която показва колко енота е наблюдавала Грейди в двора на баба си всеки ден.

Нека да използваме картинна диаграма, за да попълним таблица.

Всеки ден Мейсън си записва колко яйца са снесли кокошките му. След един месец той направил картинна диаграма, за да покаже колко яйца е снесла всяка от кокошките му.
Практическа задача 5
Попълни таблицата, като използваш картинната диаграма, показана по-горе.
КокошкаБрой снесени яйца
Дейзи
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Бетси
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Къти
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
Стела
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi

Сега нека да открием какво количество представя всяка картинка (символ).

Катеричката Сами и приятелките ѝ обичат жълъди! Те попълнили таблица и направили картинна диаграма, за да покажат колко жълъди са изяли през миналата седмица.
Но забравили да напишат колко жълъда представя всеки символ
.
КатеричкаБрой изядени жълъди
Сами42
Чипи24
Пухкавелка48
Чернишка30
Практическа задача 6
Колко изядени жълъда представя всеки символ
на картинната диаграма?
 • Отговорът ти трябва да бъде
 • цяло число, като 6
 • несъкратима правилна дроб, като 3/5
 • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
 • смесено число като 1 3/4
 • точна десетична дроб като 0.75
 • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
жълъда

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.