If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на картинни диаграми

Задача

Някои ученици от училището на Дерин подписали петиция за създаване на Зона за четене за ваканцията. На следната диаграма е показан броят подписи от всички класове.
equals, 2, start text, п, о, д, п, и, с, а, end text
Колко подписа общо е събрала петицията?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
подписа
Заседна ли?
Заседна ли?