If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Разчитане на картинни диаграми

Задача

Да разгледаме следната диаграма.
Една картинка на жълъд е равна на 3 изядени жълъда.
Една картинна диаграма показва хоризонталната ос, маркирана с "Катеричка", и вертикалната ос, маркирана с "Жълъди". Катеричките са изредени по хоризонталната ос от ляво надясно, както следва: Нътси, Тигърчо, Пухкавелка и Скокливко. Броят на жълъдите за всяка катеричка се представя с броя на картинките на жълъди, нарисувани на диаграмата. Нътси е представена с 5 картинки на жълъди, Тигърчо е представен с 3 картинки на жълъди, Пухкавелка е представена с 4 картинки на жълъди, а Скокливко е представен с 6 картинки на жълъди.
Кои катерички са изяли повече от 10 жълъда?
Избери 3 от отговорите:
Заседна ли?
Заседна ли?