Основно съдържание

Параметрични уравнения, полярни координати и функции на векторен аргумент

За този урок

Свикнали сме да работим с функции, които дават като резултат една променлива, и графиката на които е дефинирана с правоъгълни координати, т.е (x,y) координати. Но съществуват и други функции! Например, векторните функции две или повече променливи като резултат! Полярните функции се чертаят, чрез полярни координати, т.е. като входни данни се задава ъгъл, а се получава радиус! Научи за тези функции и как прилагаме концепцията за производна при тях.