If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 6: Параметрично зададени функции, полярни координати и векторни функции

700 възможни точки за Майсторство

За този раздел

Свикнали сме да работим с функции, които дават като резултат една променлива, и графиката на които е дефинирана с правоъгълни координати, т.е (x,y) координати. Но съществуват и други функции! Например, векторните функции две или повече променливи като резултат! Полярните функции се чертаят, чрез полярни координати, т.е. като входни данни се задава ъгъл, а се получава радиус! Научи за тези функции и как прилагаме концепцията за производна при тях.

Повиши нивото си за тези умения и събери до 480 точки за Майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 700 точки за Майсторство!