If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Движение по крива (диференциално смятане)

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Частица се движи по кривата xy=10, така че y-координатата се увеличава с постоянна скорост от 3 единици в минута.
Каква е скоростта на изменение (в единици в минута) на x-координатата на частицата, когато частицата се намира в точката (2;5)?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?