Анализ на функции

За този урок

Първата и втората производна на една функция могат да бъдат използвани, за да придобием много информация за поведението на тази функция. Например първата производна ни казва къде функцията расте и намалява, и къде има максимум и минимум; втората производна ни казва къде функцията е изпъкнала или вдлъбната, и къде има инфлексни точки.