If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:2:34

Видео транскрипция

Ако внимавахте в предишното видео, може би ви е дошъл на ума един интересен въпрос. Говорихме за интервали, при които функцията е вдлъбната "надолу" и такива, при които е вдлъбната "нагоре" Тук виждаме, че има преходна точка, между вдлъбната "надолу" и "нагоре" Преди тази точка, наклонът е намалявал а след нея, се увеличава Наклонът намалява и след това започва да расте Това е един начин да го разглеждаме Тук функцията минава от вдлъбната "надолу" към вдлъбната "нагоре" Като разглеждаме производната в тази точка тя премина от намаляваща към растяща И ако разгледаме втората производна в тази точка тя премина от отрицателна към положителна Сигурно си мислите, че това трябва да има някакво специално име И ще си мислите правилно Точката, в която преминаваме от вдлъбната "надолу" към вдлъбната "нагоре" или точката, в която производната има екстремум или точката, в която втората производна си променя знака се нарича инфлексна точка И най-често хората проверяват