If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Графично представяне на връзката между f, f' и f''

Задача

Нека g е двойно диференцируема функция. Една от тези графики е графиката на g, една е на g и една на g.
Свържи всяка функция с подходящата ѝ графика.
ggg
AIIIIII
BIIIIII
CIIIIII
DIIIIII
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?