Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Обосноваване, използвайки втората производна

Задача

Начертани са двойно диференцируемата функция f и нейната втора производна f.
Коя е подходяща математичекса обосновка за факта, че f е изпъкнала?
Избери един отговор: