If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на локалните минимуми и максимуми

Прегледай как използваме диференциалното смятане, за да намерим локалните екстремуми (точките на минимум и максимум).

Как да намеря локалните максимуми и минимуми с диференциално смятане?

Локален максимум е точка, в която функцията променя посоката си от растяща към намаляваща (правейки тази точка "връх" в графиката).
Аналогично локален минимум е точка, в която функцията променя посоката си от намаляваща към растяща (правейки тази точка "дъно" в графиката).
Приемайки че вече знаеш как се намират интервали на монотонност на функция, намирането на локални екстремуми включва още една стъпка: намирането на точки, в които функцията променя посоката си.
Искаш ли да научиш още за локалните екстремуми и диференциалното смятане? Разгледай това видео.

Пример

Нека намерим локалните екстремуми на f, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, x, cubed, plus, 3, x, squared, minus, 9, x, plus, 7. Първо диференцираме f:
f, prime, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, 3, left parenthesis, x, plus, 3, right parenthesis, left parenthesis, x, minus, 1, right parenthesis
Нашите критични точки са x, equals, minus, 3 и x, equals, 1.
Нека пресметнем f, prime за всеки интервал, за да видим дали е положителна или отрицателна в този интервал.
ИнтервалСтойност на xf, prime, left parenthesis, x, right parenthesisЗаключение
x, is less than, minus, 3x, equals, minus, 4f, prime, left parenthesis, minus, 4, right parenthesis, equals, 15, is greater than, 0f е растяща. \nearrow
minus, 3, is less than, x, is less than, 1x, equals, 0f, prime, left parenthesis, 0, right parenthesis, equals, minus, 9, is less than, 0f е намаляваща. \searrow
x, is greater than, 1x, equals, 2f, prime, left parenthesis, 2, right parenthesis, equals, 15, is greater than, 0f е растяща. \nearrow
Сега нека разгледаме критичните точки:
xПредиСледЗаключение
minus, 3\nearrow\searrowМаксимум
1\searrow\nearrowМинимум
Заключение: функцията има максимум в x, equals, minus, 3 и минимум в x, equals, 1.

Провери знанията си

Задача 1
  • Електричен ток
h, left parenthesis, x, right parenthesis, equals, minus, x, cubed, plus, 3, x, squared, minus, 4
При кои стойности на x h ще има локален максимум ?
Избери един отговор:

Искаш ли да решиш още подобни задачи? Разгледай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.