Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Интервали на нарастване и намаляване на функция

Задача

Нека h(x)=x42x3.
В кои интервали h е растяща?
Избери един отговор: