If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Теорема за крайните нараствания: преглед

Провери знанията си за теоремата за крайните нараствания и я използвай, за да решаваш задачи.

Какво представлява теоремата за крайните нараствания?

Теоремата за крайните нараствания свързва средната скорост на изменение на дадена функция с нейната производна. Тя гласи, че за всяка една диференцируема функция f и за всеки интервал [a,b] (в рамките на дефиниционното множество на f) съществува число c в интервала (a,b), за което f(c) е равно на средната скорост на изменение на f в интервала [a,b].
Графично, теоремата казва, че за всяка крива между две крайни точки, съществува точка, допирателната към кривата в която е успоредна на секущата през крайните точки.
Искаш да научиш повече за теоремата за крайните нараствания? Виж това видео.

Провери знанията си

Задача 1
f(x)=x36x2+12x
Нека c бъде число, което удовлетворява теоремата за средните стойности за f в интервала [0,3].
Колко е c ?
Избери един отговор:

Искаш да се пробваш с още няколко задачи като тази? Рагледай това упражнение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.