If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Приложение на теоремата за крайните нараствания

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Нека g(x)=2x4 и нека c бъде число, което удовлетворява теоремата за крайните нараствания за g в интервала 2x10.
Колко е c ?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?