Основно съдържание

Производни: верижно правило и други теми за напреднали

Упражнения
Идентифицирай сложни функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Въведение във верижното правилоОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Верижно правило с таблициОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Упражнения
Непряко диференциранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 600 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1300 точки за майсторство!

За този урок

Верижното правило ни показва как да намираме производна на съставна функция. Това е изключително полезно правило, защото разкрива цял един свят от функции (и уравнения1), които сега можем да диференцираме. Научи също как различните правила работят съвместно по един задълбочен и целенасочен начин.