Производни: верижно правило и други теми за напреднали

Упражнения

Непряко диференциранеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Верижното правило ни показва как да намираме производна на съставна функция. Това е изключително полезно правило, защото разкрива цял един свят от функции (и уравнения1), които сега можем да диференцираме. Научи също как различните правила работят съвместно по един задълбочен и целенасочен начин.