If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Диференциално смятане > Раздел 3

Урок 1: Верижно правило или правило за диференциране на сложна функция

Прилагане на правилото за диференциране на сложна функция при зададени таблични данни

Задача

Следващата таблица показва стойностите за функциите f и h и техните производни f и h при стойностите за x: 1 и 2.
xf(x)h(x)f(x)h(x)
19156
23116
Дадено е, че G(x)=f(h(x)).
G(2)=
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi