Основно съдържание

Приложение на производни

Упражнения
Анализ на задачи, съдържащи функционално зависими скорости: изразиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Анализ на задачи, съдържащи функционално зависими скорости: уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Диференциране на свързани функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Въведение във функционалната зависимост между скороститеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Функционално зависими скорости (множество скорости)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Функционално зависими скорости (питагорова теорема)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Функционално зависими скорости (задачи за напреднали)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!

За този урок

Производните описват скоростта на изменение на величините. Това е особено приложимо, когато се решават различни задачи, свързани със скорост на изменение в приложни, реални ситуации. Научи също как се прилагат производни за определяне на приблизителни стойности на функции и намиране на граници, чрез приложение на правилото на Лопитал.