If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Приложение на производни

0

Възможни точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Упражнения
Анализ на задачи, съдържащи функционално зависими скорости: изразиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Анализ на задачи, съдържащи функционално зависими скорости: уравненияОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Диференциране на свързани функцииОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Упражнения
Въведение във функционалната зависимост между скороститеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Функционално зависими скорости (множество скорости)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Функционално зависими скорости (питагорова теорема)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Функционално зависими скорости (задачи за напреднали)Отговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 700 точки за майсторство
Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за майсторство
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 1400 точки за майсторство!

За този урок

Производните описват скоростта на изменение на величините. Това е особено приложимо, когато се решават различни задачи, свързани със скорост на изменение в приложни, реални ситуации. Научи също как се прилагат производни за определяне на приблизителни стойности на функции и намиране на граници, чрез приложение на правилото на Лопитал.