If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Тълкуване на значението на производните при решаване на текстови задачи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Резервоар се пълни с течност. Функцията V дава обемът течност в резервоара, в литри, след t минути.
Каква е най-добрата интерпретация на следното твърдение?
Стойността на производната на V в t=1 е 2.
Избери един отговор: