If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интерпретиране направлението на движение от графика с позиция и време.

По дадена графика с позиция и време, може да определим дали движещ се обект се движи напред или назад (или надясно, или наляво, в зависимост от това как дефинираме движението!).

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Един обект се движи по линия. Следната графика представя позицията на този обект във времето спрямо неговата начална точка. В каква посока се движи обектът във всяка една точка от графиката – напред, назад или не се движи? Спри видеото и се опитай да решиш задачата самостоятелно. Добре. Имаме дадена позицията в метри за единица време. Например, тази позиция ето тук ни показва, че след една секунда се намираме четири метра напред от началната точка. Или, например тази точка ето тук, ни показва, че след четири секунди се намираме почти четири метра назад от началната точка. Нека да разгледаме всяка една от тези точки и да помислим върху това дали се движим напред, назад или не се движим. В ето тази точка тук, в този момент от време, се намираме почти 2 1/2 метра напред от началната точка. Намираме се в положителна позиция от 2 1/2 метра. С напредване на времето обаче се придвижваме назад, все по-близо и по-близо до началната точка. В тази точка тук се движим назад. Може да го разглеждаш по следния начин. В този момент от време се намираме 2 1/2 метра напред. Ако още половин секунда продължим движението на обекта, отново ще бъдем в началната точка. Следователно се движим назад. А ако разгледаме ето тази точка тук, изглежда, че през цялото това време се връщаме назад, т.е. докато кривата се спуска надолу. В ето тази точка обаче – където изглежда сме пет метра назад от началната точка – отново започваме да се движим напред. Но точно в ето този момент не се придвижваме нито напред, нито назад. Това е точно момент, в който току-що сме спрели да се връщаме назад и се приготвяме да се движим напред. Може да го разглеждаш по следния начин. На какво ще бъде равен наклонът на допирателната в тази точка? Действително наклонът на допирателната в тази точка ще бъде хоризонтален. Следователно в тази точка обектът не се движи. Същия подход може да използваме, когато разглеждаме ето тази точка. Наклонът е положителен. И точно в този момент виждаме, че изглежда, че се намираме в началната точка. Ако обаче изминат още дори няколко стотни от секундата, вече се намираме напред от началната точка. Следователно обектът се движи напред. Тоест, в тази точка тук се движим напред. А в ето тази точка се намираме в началната точка. Но нека помислим какво се случва в следващия момент от време. В следващия момент от време ще се намираме малко назад от началната точка. Следователно в тази точка се движим назад. И сме готови.