If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Интерпретиране изменението в скоростта от графика със скорост и време.

Практически пример, в който се разглежда абсолютната скорост от графика със скорост и време.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Един обект се движи по линия. Следната графика представя скоростта на обекта във времето. Как се движи обектът във всяка точка от графиката – ускорява ли, намалява ли, или нито едното? Спри видеото и се опитай да решиш задачата самостоятелно. Добре, нека сега да я решим заедно. Първо, нека се уверим, че правилно сме я разбрали, защото не ни питат дали скоростта нараства, намалява, или нито едното. Питат ни: обектът ускорява ли, намалява ли, или нито едното? Тоест, става дума за абсолютната скорост, която представлява големината на скоростта. Може да я разглеждаш като абсолютна стойност на скоростта, особено, когато мислим за нея в едно измерение, както в случая. Въпреки, че не ни питат за скоростта, всъщност ще отговоря и за двете понятия. Причината е, че понякога може да видим как се променят по един и същи начин, т.е. скоростта и абсолютната скорост. Понякога обаче едната величина може да нараства, докато другата намалява. Разглеждаме тази точка тук, където скоростта е равна на 2 метра в секунда. Абсолютната скорост е равна на абсолютната стойност на скоростта, т.е. също е равна на 2 метра в секунда. Може да видим, че наклонът на графиката скорост спрямо време е положителен, т.е. скоростта нараства. А абсолютната стойност на скоростта, т.е. абсолютната скорост, също нараства. В следващия момент скоростта може да е 2,1 метра в секунда, и абсолютната скорост също ще бъде 2,1 метра в секунда. Това изглежда достатъчно естествено. Ето тук наблюдаваме обратния случай. Когато достигаме до тази точка тук, скоростта на обекта все още е положителна, но виждаме обаче, че сега графиката скорост спрямо време слиза надолу. Следователно скоростта намалява, защото наклонът е отрицателен. Тогава абсолютната скорост също намалява. В този момент абсолютната скорост е равна на 2 метра в секунда. В следващия момент може да бъде 1,9 метра в секунда. Добре, нека да разгледаме следващата точка. Тази точка наистина е интересна. Тук виждаме, че скоростта – т.е. наклонът на допирателната – отново е отрицателна. Следователно скоростта отново намалява. А какво се случва с абсолютната стойност на скоростта, т.е. с абсолютната скорост? Ако го разглеждаш, в момента преди тази точка, скоростта намалява и стига до 0. А в момента след тази точка обектът ускорява и придобива отрицателна скорост. Може би се чудиш как така ускорява с отрицателна скорост? Припомни си, че разглеждаме абсолютна стойност на скоростта. Тоест, ако скоростта достига от 0 до минус 1 метра в секунда, то абсолютната скорост току-що е нараснала от 0 до 1 метра в секунда. Тогава ето тук скоростта намалява, а ето тук нараства. Точно в тази точка обаче нито едното от двете не се случва. Обектът нито ускорява, нито забавя скоростта си. А какво се случва в тази точка? Тук наклонът на графиката скорост спрямо време, т.е. наклонът на допирателната, отново е отрицателен. Следователно скоростта отново намалява, но какво се случва с абсолютната скорост? Скоростта на обекта все още е отрицателна и става все повече отрицателна. Следователно абсолютната стойност на скоростта – като последната е равна на 2 метра в секунда, и в този момент от време нараства – действително също нараства. Ето тук ще забележиш разлика между двете величини. А какво се случва в тази точка? Наклонът на допирателната линия, т.е. към графиката скорост спрямо време, е равен на 0 в тази точка. Това означава, че скоростта не се променя. Може да кажеш, че скоростта не се променя. Тогава абсолютната стойност на скоростта, т.е. големината ѝ, също няма да се променя. Казваме, че абсолютната скорост нито намалява, нито нараства. Последна точка по ред, но не и по значение. Наклонът на допирателната в тази точка е положителен. Следователно скоростта нараства. Но какво се случва с абсолютната ѝ стойност? Абсолютната скорост в тази точка е равна на 2 метра в секунда. Припомни си, че става дума за абсолютната стойност на скоростта, която в тази точка всъщност намалява. Ако продължим напред във времето, то абсолютната скорост действително намалява. Обектът забавя движението си, когато скоростта се приближава все повече към 0, защото абсолютната скорост се приближава все повече към 0.